Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2021 roku o godzinie 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek „B” sala nr 1 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika (udział 3/16 części): Tomczak Zbigniew, położonego przy Słoneczna 1B/2,62-200 Gniezno, dla którego SĄD REJONOWY GNIEZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/00036553/7.

Opis nieruchomości:
udział w wysokości 3/16 części w nieruchomości lokalowej mieszkalnej – lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej w wysokości 62,22 m2 położony na I piętrze, składający się z kuchni, 3 pokoi, przedpokoju, werandy, (przedsionka i schodów w 50%), łazienki, WC oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 10,20 m2. Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej, wybudowany i oddany do użytku ok. 1968 r. Obiekt ten to typowy budynek mieszkalny (trzy lokalowy), w całości podpiwniczony. Elementy zewnętrzne budynku są w dobrym stanie technicznymi i nie wykazują uszkodzeń ani ubytków. Budynek jest ocieplony i otynkowany.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 236 402,40 zł

Suma oszacowania udziału 3/16 części wynosi 44 300,00 zł, zaś cena wywołania  udziału 3/16 części  jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 430,00 zł. na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzajcym przetarg. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 18-03-2021 roku o godzinie 10:00

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Brzychcy

Kategorie: Komornik