gniezno2@komornik.pl
✆ (61) 425 98 86

INFORMACJE DLA WIERZYCIELA

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego 
następuje poprzez złożenie wniosku wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela 
do komornika sądowego.

Dostęp do Informacji

W realizacji swoich ustawowych zadań kancelaria kieruje zapytania bądź korzysta z takich systemów jak min.:

CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

OGNIVO – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć rachunków bankowych

CBDKW – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć nieruchomości

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

MPE – Monitor Postępowania Egzekucyjnego​ (alternatywa systemu Komornik online)

Wniosek egzekucyjny

Właściwość

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy
(do prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości 
stosuje się odpowiednio) obejmuje: