KOMORNIK SĄDOWY

KRZYSZTOF BRZYCHCY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GNIEŹNIE


Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie
Sąd Rejonowy Gniezno

ul.Tumska 3, 62-200 Gniezno
Telefon/Fax: (+61) 425-98-86
Adres email: gniezno2@komornik.pl EPUAP: /KR_Brzychcy/ezbiegi
ID EPU: 938

53 9065 0006 0000 0000 1993 0004
Bank
Spółdzielczy w Gnieźnie

Kancelaria komornicza czynna:

Od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 - 16:00

Komornik pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.
10:00 - 12:00 oraz 14:00 - 16:00

Czynności wykonywane przez komornika:
Systemy dostępne w kancelarii:
 1. PUE-ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych​
 2. OGNIVO – Platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć rachunków bankowych​
 3. EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
 4. EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć nieruchomości
 5. EPUAP – Platforma elektronicznej wymiany informacji z urzędami Adres EPUAP: /KR_Brzychcy/ezbiegi
 6. MPE – Monitor Postępowania Egzekucyjnego
 7. I Komornik Gniezno – System elektronicznego wyszukiwania nieruchomości
 8. CEPIK 2.0 – Elektroniczny Dostęp do Bazy Danych Cepik
 9. Komornik Online – Elektroniczny dostęp do akt sprawy dla wierzycieli
Komornik dla SR Gniezno informacje:

Znajdują się Państwo na Stronie Komornika Sądowego Krzysztofa Brzychcy w Gnieźnie,
na której znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące kancelarii. Komornik ma swoją siedzibę w miejscowości Gniezno.
Na podstawie oświadczenia wierzyciela o wyborze komornika postępowania egzekucyjne oraz postępowania zabezpieczające prowadzimy na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Gnieźnie
Właściwość Komornika Sądowego Krzytofa Brzychcy SR Gniezno: dla dłużników zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gniezno oraz gmin Pobiedziska, Niechanowo, Trzemeszno, Kiszkowo, Kłecko, Mieleszyn, Czerniejewo, Łubowo.

Komornik dla SR Gniezno
często zadawne pytania:
Art 2.1. ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych w ustawie środków przymusu.
Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych, opieczętowanych klauzulą wykonalności przy zastosowaniu określonych w ustawie środków przymusu. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek składa się na piśmie lub ustnie do protokołu w kancelarii komornika sądowego.
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁ TYTUŁU WYKONAWCZEGO.
WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Tytuł wykonawczy uprawnia do wszczęcia egzekucji. Tytułami egzekucyjnymi są prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego. Tytuły wykonawcze, co do zasady, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności, określającą świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji.
Za pośrednictwem PD CBKW (Podsystem do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych) komornik ma możliwość niezwłocznego ustalenia czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości dysponując numerem PESEL dłużnika. Na podstawie paragrafu 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych opłata za udzielenie informacji wynosi 20,00zł.
W przypadku, gdy wierzyciel nie ma wiedzy o majątku dłużnika, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku  (art. 801 (2) kpc).
Komornik Sądowy ustala majątek dłużnika poprzez:
 • przeprowadzenie czynności terenowych pod adresem zamieszkania/ pobytu dłużnika
 • system OGNIVO (zapytanie o rachunki bankowe dłużnika),
 • CEPIK 2.0 (elektroniczne zapytanie o pojazdy mechaniczne stanowiące własność dłużnika),
 • ZUS PUE (podstawa zgłoszenia do ubezpieczeń),
 • PD CBKW (ustalenie czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości).
 • IKomornik Gniezno (ustalenie czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości)
Do przepisów regulujących działalność Komornika Sądowego zaliczyć można:
Kodeks Postępowania Cywilnego, w szczególności:
CZĘŚĆ TRZECIA KPC.
TYTUŁ I Przepisy ogólne
 Dział:
– I Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności
– II Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności
– IIa Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego
– IIb Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
– IIc Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
– IId Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych
– IIe Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych
– IIf Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych
– III Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne

KPC Dział:
– IV Zawieszenie i umorzenie postępowania
– V Ograniczenia egzekucji
– VI Powództwa przeciw egzekucyjne
TYTUŁ II Egzekucja świadczeń pieniężnych
– DZIAŁ I Egzekucja z ruchomości. Rozdział:
– 1. Zajęcie
– 2. Sprzedaż
– 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej
Egzekucja prowadzona z:
– wynagrodzenia za pracę (dział II)
– rachunków bankowych (dział III)
– innych wierzytelności (dział IV)
– innych praw majątkowych (dział IVa)
– V Wyjawienie majątku