Spis Inwentarza

Spis inwentarza (spis majątku spadkowego)

 zawiera wykaz ruchomości przedstawiających wartość handlową oraz nieruchomości, w jakich posiadaniu był spadkodawca (są to zarówno aktywa i pasywa spadku).

Kiedy należy dokonać spisu inwentarza?

  • Zaraz po śmierci spadkodawcy (przedmioty wchodzące w masę spadkową zostaną zabezpieczone przed ewentualną utratą).
  • Komornik Sądowy dokonuje spisu inwentarza: – na zlecenie sądu, – na bezpośredni wniosek spadkobiercy.

Właściwość komornika do przeprowadzenia spisu inwentarza w przypadku złożenia bezpośredniego wniosku:

  • Komornik sądowy, który jest właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku, o sporządzeniu spisu inwentarza (sąd spadku – sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, lub miejsce w którym znajduje się majątek spadkowy lub część tego majątku).
  • Komornik sądowy dokonuje sprawdzenia zobowiązań, które posiadał zmarły spadkodawca (m.in. weryfikacja rachunków bankowych).
  • Komornik sądowy ustala z urzędu, które przedmioty kwalifikują się do spisu inwentarza.

Majątek spadkowy:

  • Przedmioty stanowiące dużą wartość handlową oraz pieniądze mogą zostać przekazane do depozytu sądowego.
  • Do momentu ostatecznego rozliczenia długów spadkowych, pozostałe przedmioty mogą zostać we władaniu spadkobierców,

Koszty:

  • Koszty ponosi wnioskodawca.
  • Istnieje także możliwość złożenia wniosku o pokrycie kosztów z majątku spadkowego.