Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Krzysztof Brzychcy

Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie, Tumska 3, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. 614259886 / fax. 614259886

Sygnatura: KM 1028/19, Km 546/16, KM 1042/16, KM 1728/16, KM 1567/15, KM 1648/15, KM 1821/16, KM 1758/16, KM 1559/16, KM 1545/16, KM 2216/15, KM 2842/16, KM 1833/16, KM 1941/16, KM 1554/17, KM 249/18, KM 179/18, KM 1865/18, KM 931/19, KM 927/19, KM 376/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2020 o godz. 09:00w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 10 /budynek B, 62-200 Gniezno, pokój 49,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Doberstein Jowita, położonego przy Osiedle Lecha 1,Szczytniki Duchowne,  62-200 Gniezno, dla którego SĄD REJONOWY GNIEZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/00077884/5.
Opis nieruchomości:
działka nr 240/4 o pow. 0.11,33 ha, zabudowana wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym, budynkiem murowanym wybudowanym w 2015 roku w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 154,32 m2. Parter budynku składa się z korytarza, salonu z aneksem kuchennym, wc oraz pomieszczenia gospodarczego. Poddasze składa się z korytarza, pokoi oraz łazienki z WC. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową z sieci, kanalizację do bezodpływowego zbiornika na nieczystości (własne szambo), ciepłą wodę z pieca gazowego – na dzień wizji lokalnej brak pieca gazowego, ogrzewanie – c.o. z pieca gazowego. Stopień zużycia budynku ustalony metodą liniową wynosi 5% co kwalifikuje go do obiektów w bardzo dobrym stanie technicznym.

Suma oszacowania wynosi 295 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 221 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 510,00 zł. na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzajcym przetarg. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 03-12-2020 o godzinie 10:00

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia dostępne na: https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/520093

Kategorie: Komornik